Đơn hàng mới nhất

Hỏi đáp XKLĐ Nhật Bản

Nhật bản

Danh sách 46 doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị thu hồi giấy phép

Ngày 6/11/2017, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã công bố danh sách 46 doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị thu hồi giấy phép. Các doanh nghiệp này bị thu hồi giấy phép do đã vi phạm các quy định trong Luật Người lao […]

Kinh nghiệm

XKLD nhật bản

Những điều cần biết khi đi XKLĐ Nhật Bản

I. LƯU TRÚ TẠI NHẬT BẢN Thực tập sinh được phép lưu trú tại Nhật Bản theo thời gian và tư cách lưu trú đã được cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản ghi trong Giấy tư cách lưu trú. Theo quy định của pháp luật Nhật Bản, thực tập sinh được cấp phép […]

Tin tức

Nhật bản

Danh sách 46 doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị thu hồi giấy phép

Ngày 6/11/2017, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã công bố danh sách 46 doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị thu hồi giấy phép. Các doanh nghiệp này bị thu hồi giấy phép do đã vi phạm các quy định trong Luật Người lao […]

Tư vấn xuất khẩu lao động