Lễ hội tắm khỏa thân kỳ lạ ở Nhật Bản

Trên thế giới có rất nhiều lễ hội đặc biệt diễn ra tại một số quốc gia, ví dụ như: Lễ hội ném cà chua ở Tây Ban Nha; lễ hội ở Hàn Quốc; lễ hội ném nho ở Australia; lễ hội té nước Thái Lan,…Hôm nay trong chuyên mục Văn hóa...

Lễ hội tắm khỏa thân kỳ lạ ở Nhật Bản

Trên thế giới có rất nhiều lễ hội đặc biệt diễn ra tại một số quốc gia, ví dụ như: Lễ hội ném cà chua ở Tây Ban Nha; lễ hội ở Hàn Quốc; lễ hội ném nho ở Australia; lễ hội té nước Thái Lan,…Hôm nay trong chuyên mục Văn hóa...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm